Ochrona przed inwigilacją

Ochrona przed inwigilacją

Ochrona przed inwigilacją (zarówno przez służby, jak i osoby trzecie)

Każdy z nas znajduje się czasem w sytuacji, w której zadaje sobie pytanie, czy nie padł przypadkiem ofiarą inwigilacji. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że w czasach obecnych inwigilacja może przybierać bardzo różne formy, a dostęp do środków ją umożliwiających jest powszechny. Z tego względu nikt nie może mieć pewności, kto i z jakich powodów zdecyduje sią naruszyć jego prywatność. Niezależnie od tego, czy próby uzyskania informacji podejmą  służby, wścibski sąsiad, czy też przestępcy – nasi detektywi sprawdzą, czy Państwa podejrzenia są słuszne. W przypadku potwierdzenia działań o charakterze inwigilacyjnym, ustalimy kim są osoby, które się ich dopuściły, jak również uniemożliwimy lub utrudnimy ich kontynuowanie. W ramach naszych usług wskażemy, jak w sposób pewny i bezpieczny unikać sytuacji sprzyjających ingerencji w naszą prywatność oraz jak poradzić sobie z takimi działaniami, kiedy już jesteśmy nimi dotknięci. W zależności od stojących za procederem osób, nasi detektywi wskażą Państwu możliwe scenariusze dalszego postepowania, a w razie potrzeby przygotują i przekażą materiały mogące stanowić dowody w ewentualnym postępowaniu przed organami ścigania i sądami.