Śledztwa wewnętrzne

Śledztwa wewnętrzne

Funkcjonowanie organizacji niejednokrotnie wymaga daleko posuniętej dyskrecji. Szczególnego znaczenia wymóg ten nabiera w sytuacjach, w których ujawnienie informacji o nieprawidłowościach mogłoby wyrządzić dodatkowe szkody. Detektyw dla biznesu umożliwi dyskretną ocenę sytuacji i dostarczy wiarygodnych informacji w związku z korupcją, wyciekiem poufnych danych, niepokojącymi zjawiskami obyczajowymi w firmie, czy też aktami pospolitej przestępczości pracowników. Prowadzonymi przez nas śledztwami wewnętrznymi kierują doświadczeni byli pracownicy służb specjalnych oraz policji. Niewątpliwą zaletą śledztw wewnętrznych jest fakt, że są one w zupełności zależne od Państwa i mogą zostać zatrzymane na dowolnym etapie, jak również zakończone w sposób najdogodniejszy dla zleceniodawcy. Zebrane materiały mogą zostać przekazane organom ścigania lub też zachowane w tajemnicy i wykorzystane w sposób, który będzie najbardziej pożądany przez kierownictwo organizacji. W ramach prowadzonych działań posługujemy się szerokim wachlarzem środków specjalistycznej techniki, jak również metod pracy operacyjnej, które umożliwią wielokierunkowe działania i weryfikację zebranych materiałów.

Momentem, kiedy w firmie warto zwrócić się do agencji detektywistycznej jest też sprawdzenie sposobu wykorzystania mienia firmowego, jak samochody czy mieszkania służbowe. Przy jasno nakreślonych zasadach pracodawca powinien mieć pewność, iż jego flota samochodowa nie jest eksploatowana na prywatne wycieczki pracowników, a mieszkanie nie jest np. podnajmowane, bądź wskazany adres nie istnieje, a pracownik posługuje się sfałszowaną umową najmu, aby wyłudzić od szefa zwrot kosztów. Często są to jednorazowe sytuacje, które bez odpowiedniej kontroli zmieniają się w stałe procedery przynosząc firmie wymierne straty. W codziennym życiu firmy warto podjąć monitoring komputerów pracowników, aby wiedzieć, czy nie są wykorzystywane do celów prywatnych, takich jak poczta elektroniczna, magazyn rodzinnych zdjęć, przeglądanie portali społecznościowych czy wyszukiwanie wymarzonych wakacji. O ile laptop służbowy zwykle udostępniany jest pracownikom również poza godzinami pracy i nie ma zastrzeżeń, o jego prywatnym wykorzystaniu, to należy zadbać, aby przechowywane tam zasoby firmowe były bezpieczne i nie zostały skradzione bądź przypadkowo utracone.