Śledztwa

Śledztwa

Prywatne dochodzenia, zbieranie materiału dowodowego (kradzieże, oszustwa).

Pospolita przestępczość w coraz większej mierze dotyka zwykłych ludzi, a obciążona pracą nad „poważniejszymi” sprawami policja traktuje dochodzenia w takich sprawach jak zło konieczne. Efektem takiej sytuacji jest przeciąganie w czasie postępowań, niedostateczne zabezpieczenie materiału dowodowego oraz nadużywanie umorzenia, jako środka rozwiązującego problem nadmiaru spraw. Kiedy przeszkodą na drodze do dochodzenia sprawiedliwości staje się bezsilność organów ścigania, nasi detektywi skutecznie przeprowadzą czynności zmierzające do zabezpieczenia materiału dowodowego, dokonają ustaleń stanu faktycznego, jak również uzyskają informacje od ewentualnych świadków. Na tej podstawie przeprowadzą profesjonalne i całkowicie niezależne od policji śledztwo, którego rezultaty przekażą Państwu. Zebrane materiały stanowią przy tym dowód w ewentualnych dalszych postępowaniach. W ramach naszych działań korzystamy z doświadczenia i umiejętności specjalistów z różnych dziedzin kryminalistyki, jak również byłych, wieloletnich funkcjonariuszy operacyjnych formacji dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Detektyw będzie nieodzownym wsparciem w sytuacji, kiedy pracownik jest nękany przez szefa czy współpracownika. Mobbing w pracy w znacznym stopniu zaburza relacje z innymi współpracownikami, wpływa na samoocenę oraz sposób funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Nierzadko presja odczuwana w związku z samym przebywaniem w firmie doprowadza do rezygnacji z pracy.