Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta

Sprawdzanie kontrahenta pod kątem rzetelności, wypłacalności, udziału w wyłudzeniach VAT.

Minimalizacja ryzyk w prowadzeniu biznesu jest kluczowa dla uniknięcia strat. Działania detektywa na rzecz efektywnego kierowania firmą może okazać się przydatna także w momencie podejmowania współpracy z nowym kontrahentem. Nasi specjaliści doskonale znają zagrożenia płynące ze strony nierzetelnych partnerów biznesowych. Są gotowi gruntownie zbadać dotychczasową historię finansową przedsiębiorstwa, jak również historię ich właścicieli i osób zarządzających. Sprawdzą, czy nowa współpraca nie będzie obciążona niewypłacalnością i nieterminowymi wpłatami, co niejednokrotnie może skutkować utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dobrą i cenną praktyką jest prześledzenie przeszłości zawodowej osób kluczowych w organizacji, kolizje prawne firmy czy wskazanie udziału w karuzelach podatkowych.

 

Szczególna czujność powinna też towarzyszyć przedsiębiorcy nawet wtedy, gdy oferowane są mu usługi dużych rozpoznawalnych marek, ponieważ może mieć do czynienia ze zwykłym oszustem podszywającym się pod ich pracownika. Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w biznesie może przełożyć się na faktyczne uniknięcie strat na polu finansowym oraz wizerunkowym. Utrata budowanej przez lata pozycji rynkowej i reputacji może kosztować dużo więcej niż partia utraconego towaru, czy niezapłacona faktura.

Detektyw jest osobą, która dotrze do niezbędnych informacji, kompleksowo i racjonalnie je przeanalizuje, po czym przedstawi syntetyczne wnioski odzwierciedlające stan faktyczny. Raporty wywiadowcze są opatrzone dokumentacją fotograficzną i/lub filmową.