Poszukiwanie majątku

Poszukiwanie majątku

Ocena sytuacji majątkowej – w sprawach alimentacyjnych, poszukiwanie majątku dłużnika.

Ustalenie stanu majątkowego zwykle dotyczy spraw alimentacyjnych, gdzie były partner neguje wysokość zasądzonych świadczeń bądź całkowicie uchyla się od wpłat na utrzymanie dzieci. Rodzic pozostający z dzieckiem boryka się z wieloma problemami natury emocjonalnej, finansowej czy logistycznej. Prywatny detektyw jest osobą, która w prosty sposób może te kłopoty rozwiązać. Jego pomoc może być też nieodzowna w przypadku, kiedy pożyczyliśmy znajomemu pieniądze i pojawia się problem wyegzekwowania zwrotu pożyczonej kwoty. Działania naszych detektywów pozwolą na ustalenie miejsca pobytu alimenciarza lub dłużnika, oraz prześwietlenie jego stanu majątkowego. Specjaliści zaproponują dalsze kroki co do sposobu skutecznej egzekucji należności. Skompletują dokumentację o rzeczywistej zasobności portfela do celów dowodowych przed sądem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, detektywi mogą występować w charakterze świadków. Jeśli dłużnik ukrywa się z zarobkami, detektyw wytropi nowe miejsce pracy oraz konto bankowe, aby możliwe było wniesienie o jego zajęcie i zablokowanie zaległych sum. Warto pamiętać, że egzekucja należności jest możliwa również z nieruchomości oraz ruchomości będących w jego władaniu. Lista takich aktywów przedstawiona w postępowaniu sądowym daje większe możliwości do zajęcia komorniczego.

Alimenty mogą również być zasądzone na rzecz rodziców, dziadków, rodzeństwa, wnuków czy byłego małżonka. Wniosek o ustalenie alimentów i domaganie się przed sądem pokrycia potrzeb bytowych musi być uzasadnione faktem, iż wnioskodawca znajduje się w stanie niedostatku. W przypadku osoby dorosłej musi ona dowieść, że nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej z uwagi np. na stan zdrowia, wiek, czy nieodpowiednie kompetencje. Dorosłe dzieci, aby zachować możliwość pobierania świadczeń, muszą przedstawić dokumenty świadczące o fakcie kontynuacji nauki. Wokół obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dzieci nagromadziły się liczne kontrowersje. Polskie prawodawstwo nie wskazuje ani górnej granicy wiekowej, ani poziomu wykształcenia, przy którym taki obowiązek ustaje. Jeśli pociecha wykazuje chęć dalszej nauki oraz jej osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie studiów, wówczas rodzic nadal ma obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój.

Z perspektywy obciążonego alimentami rodzica, aby zakończyć wpłaty dla dorosłego dziecka niezbędne jest udowodnienie, iż dziecko nie stara się usamodzielnić bądź wykazanie nadmiernego uszczerbku na własnym budżecie. Usługi detektywistyczne pozwalają zebrać informacje i dowody świadczące o tym, czy student rzeczywiście poświęca czas na naukę, a nie na przyjemności. Detektyw przeprowadzi prywatne śledztwo, aby dowieść, że młody student posiada już kwalifikacje i potencjał zawodowy pozwalające na podjęcie pracy zarobkowej.

Innym aspektem badania składników majątkowych jest otwarcie testamentu i sprawy spadkowe. W tej materii detektyw sprawdzi, czy wskazani spadkobiercy mają faktycznie prawa do pozostawionego majątku oraz czy zamykają grupę osób, które mogą przystąpić do postępowania spadkowego. Szukanie spadkobierców jest równie ważne jak identyfikacja majątku wchodzącego w masę spadkową oraz ustalenie jego stanu prawnego – szczególnie w przypadku nieruchomości. Sprawy tego typu potrafią się ciągnąć latami, a czas to pieniądz, więc w Państwa interesie ekonomicznym jest, aby doświadczony detektyw śledczy zdobył wyczerpujące informacje.