Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Rozwojowi gospodarki rynkowej towarzyszą nie tylko korzyści z tym związane, ale również zagrożenia. Jednym z najbardziej niebezpiecznych i trudnych do zwalczenia niebezpieczeństw jest nieuczciwa konkurencja. Przejawia się ona wielowymiarowo: od działań związanych z tzw. czarnym PR, aż po kwestie szpiegostwa przemysłowego. I choć ustawodawca nie zawsze nadąża za potrzebami przedsiębiorców, w tym szczególnym przypadku stworzył narzędzie umożliwiające skuteczną ochronę informacji mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji, które wsparte zostało ostatnio regulacjami unijnymi. Na tej podstawie nasi  dedykowani dla firmy detektywi przygotują dostosowane do Państwa potrzeb wewnętrzne regulacje, poprzez sformułowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Tajemnicy Przedsiębiorstwa, oraz techniczne i fizyczne rozwiązania chroniące tajemnicę handlową. Ich celem jest nie tylko ochrona przed nieuczciwością pracowników oraz rynkowej konkurencji, ale również zabezpieczenie poufnych danych przed niekompetencją i niedbałością pracowników. Stworzony przez naszych ekspertów, w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo, kompleksowy system stanowi również zabezpieczenie przed działaniami organów ścigania i administracji skarbowej. Funkcjonariusze publiczni, mając do czynienia z informacjami stanowiącymi tajemnicę handlową są  zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz ochrony tych informacji również w trakcie prowadzenia czynności służbowych.

Na każdym etapie funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji proponujemy państwu testy penetracyjne, które umożliwiają weryfikację zastosowanych w firmie zabezpieczeń teleinformatycznych. Sprawdzimy podatność sieci na ataki zewnętrzne oraz luki umożliwiające niekontrolowany wyciek danych. Pentesty są przeprowadzane w bezpiecznym środowisku i nie narażają zasobów firmowych na nieautoryzowany dostęp.