Sprawdzanie pracownika

Sprawdzanie pracownika

Sprawdzanie pracownika  – rekrutacja, zwolnienia lekarskie, zakazy konkurencji.

Rekrutacja, dobór i weryfikacja pracownika zawsze jest wyzwaniem. Wymaga to nakładu większych lub mniejszych środków finansowych związanych z publikacją ogłoszeń, wynagrodzeniem działu HR czy rezerwacją pomieszczeń na rozmowy kwalifikacyjne. Ze szczególną uwagą prowadzony jest nabór na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz w instytucjach w których pracownicy mają do czynienia z odpowiedzialnością za powierzone środki finansowe. W takich momentach warto zatrudnić detektywa, aby ten rzetelnie sprawdził, dokonał selekcji i weryfikacji kandydata pod względem autentyczności informacji zawartych w przesłanym przez niego CV, jeszcze przed zatrudnieniem na okres próbny. Osoby poszukujące pracy nie tylko koloryzują i naciągają rzeczywistość, ale wprost kłamią w celu zdobycia wymarzonego stanowiska. Rotacja kadry jest kosztowna i czasochłonna, warto więc unikać nietrafionych inwestycji w niekompetentnych pracowników z nieodpowiednimi kwalifikacjami. Nasi specjaliści dokonają skrupulatnej oceny historii i przebiegu kariery kandydata. Odwiedziny w poprzednich miejscach pracy pomogą ustalić, czy przyszły pracownik faktycznie pracował w danym miejscu oraz jaka to była firma. Dyskretne rozmowy z byłymi pracodawcami mogą pomóc określić kwalifikacje, zakres obowiązków oraz charakter zatrudnienia kandydata na poprzednim stanowisku. Badaniu poddana jest niekaralność, powiązania ze światem przestępczym, potencjalne nałogi czy podatność na wpływy, w kontekście szpiegostwa przemysłowego oraz zdradzania tajemnic przedsiębiorstwa osobom trzecim.

Współpraca prywatnego detektywa z działem kadr może dotyczyć również weryfikacji faktycznego sposobu wykorzystania zwolnienia lekarskiego. O ile pracodawca nie ma narzędzi, aby kwestionować, czy schorzenie pracownika rzeczywiście wymaga zaprzestania świadczenia pracy, to ma możliwość sprawdzenia, czy czas na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście jest spożytkowany na rekonwalescencję. Sytuacje, kiedy pracownik w czasie choroby niezgodnie z prawem podejmuje się prac zleconych, rejestruje własną firmę czy wyjeżdża na wakacje, świadczą o jego nielojalności. Wiedza o takich procederach pozwala zminimalizować zbędne koszty. Fałszywe zwolnienia lekarskie stały się na tyle częstym i nadużywanym zjawiskiem, iż warto zainwestować w prywatnego detektywa i przyjrzeć się w jaki sposób wykorzystują zwolnienia lekarskie właśni pracownicy.

Inną formą nadużywania zasobów służbowych przez pracowników jest złamanie zakazu konkurencji. Prywatne wykorzystanie informacji firmowych poprzez kontakty z podmiotami będącymi konkurentami, ale również partnerami biznesowymi naszego pracodawcy, jest obwarowane licznymi restrykcjami. Mogą one dotyczyć zarówno okresu zatrudnienia, jak również określonego czasu po zakończeniu współpracy. Nasi detektywi dyskretnie zlustrują ewentualne konotacje byłego pracownika w kontekście podejmowania samodzielnej działalności konkurencyjnej. Sprawdzeniu podlega możliwość wykorzystania przez byłego pracownika kontaktów biznesowych uzyskanych podczas pracy w naszym przedsiębiorstwie lub podkradanie klientów na rzecz tzw. „cichego wspólnika”, jeszcze podczas trwania współpracy.