Polityka antyfraudowa i zwalczanie korupcji

Polityka antyfraudowa i zwalczanie korupcji

Każda organizacja narażona jest na przejawy nieuczciwości ze strony konkurencji, kontrahentów i pracowników. Działania dwóch ostatnich grup stanowią o tyle znaczące zagrożenie, że są znacznie trudniejsze do przewidzenia, zwłaszcza w przypadku pracowników. Straty wynikające ze skutków takiego procederu mogą być bardzo dotkliwe. W skrajnych przypadkach są w stanie doprowadzić do znacznego pogorszenia rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa, konsekwencji prawnych oraz utraty płynności finansowej – co w czarnym scenariuszu może prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. Zjawisko od lat przybiera na sile, a analiza amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć wskazuje, że w 2012 roku typowa organizacja traciła około 5% rocznych przychodów wskutek nadużyć pracowniczych. W skali całego globu daje to astronomiczną kwotę 3,5 biliona dolarów. Biorąc pod uwagę zawiłość polskiego systemu fiskalnego oraz naciski wywierane przez bezprawie urzędnicze, trudno przecenić znaczenie wspomnianych utraconych 5% korzyści. Skuteczna walka ze zjawiskiem fraudów wymaga kompleksowego podejścia, opartego na dedykowanych rozwiązaniach. Detektyw gospodarczy  – po przeanalizowaniu podatności poszczególnych elementów organizacji na zjawisko fraudu – zdefiniuje zagrożenia, określi ich rozmiar i lokalizację. Na tej podstawie opracuje całościową politykę przeciwdziałania nadużyciom, a w jej ramach procedury minimalizujące ryzyko wystąpienia zjawiska.

Procedury ochrony przed korupcją powinny być zaimplementowane szczególnie w przedsiębiorstwach biorących udział w konkursach ofert i przetargach publicznych. Prowadzenie działalności w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych zabezpiecza jej przyszłe interesy oraz buduje stabilną pozycję jej marki. Nasza kancelaria detektywistyczna uszereguje i sformalizuje zobowiązanie pracowników do postępowania w każdej sytuacji sprawiedliwie i uczciwie. Opracowany zbiór dobrych praktyk kładzie nacisk na transparentność w relacjach wewnętrznych oraz z kontrahentami i klientami.