Obserwacja

Obserwacja

Obserwacja osób i miejsc jest podstawowym i głównym narzędziem pracy detektywa. Potocznie nazywane jako szpiegowanie i śledzenie, działania wykonywane w bezpośrednim otoczeniu sprawdzanych osób dostarczają szerokiego spektrum informacji. Istotne jest tu doświadczenie i profesjonalizm obserwatora, które pozwolą nie tylko uniknąć wykrycia, ale też zgromadzić wartościowe dla sprawy materiały dowodowe. Nasza firma detektywistyczna zaangażuje się w tak istotne dla rodziny momenty, jak rozwód i ustalenie alimentów. Możemy się również zająć bardziej trywialnymi sprawami, jak np. lustracja infrastruktury i warunków lokalowych przy wyborze przedszkola, czy domu spokojnej starości dla seniora.

Profesjonalne usługi detektywistyczne są na wyciągnięcie ręki i nie kosztują majątku. Wynajęcie detektywa pozwala na bezpieczne i profesjonalne śledzenie osoby (w tym pracownika), jednocześnie gwarantując efektywność zleconych zadań.

Detektyw podąża krokami niewiernego partnera, niefrasobliwej niani, kandydata na managera wysokiego szczebla czy pracownika podejrzanego o wynoszenie informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści posiadają w niniejszej materii cenną praktykę i doskonale wiedzą, na jakie szczegóły zwrócić szczególną uwagę. Profesjonalnie sprawdzą trasy pokonywane codziennie przez członków rodziny pod kątem zagrożenia porwaniem lub napaścią. Po wykonanej analizie zaproponują zakres zmian, które należy wprowadzić do zwyczajów rodziny, aby złamać rutynę i zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne bliskich.

Wykonane na podstawie obserwacji siedziby firmy bądź zakładów produkcyjnych ustalenia majątkowe są bardzo użyteczne w sprawach o spłatę zadłużenia na rzecz wierzyciela, bądź weryfikacji przyszłego kontrahenta przed powzięciem decyzji o współpracy. Sprawą, którą warto zlecić agencji detektywistycznej, jest sprawdzenie sposobu wykorzystania mienia firmowego. Pozwala to zweryfikować, czy dobra firmy nie są wykorzystywane przez pracowników do celów prywatnych. Przy jasno skonstruowanej umowie i zasadach współpracy pracodawca powinien mieć pewność, iż zasoby firmowe wykorzystywane są we właściwy sposób. Często bywa tak, że jednorazowe sytuacje, bez odpowiedniej kontroli, zmieniają się w stały proceder przynoszący firmie wymierne straty.